Príčiny – streľby v škole , prečo došlo k masovej streľbe a ako im zabrániť

21. decembra 2023, lubomir1949, Nezaradené

Podľa môjho názoru dôvodom výskytu streľby v na školách  je „ normalizácia násilia „  v spoločnosti , ktoré sa  môže stať  spúšťačom takýchto tragédií, aká sa stala na Filozofickej fakulte v Prahe .Takáto a jej podobné situácie sú jedinečným ukazovateľom rastu nenávisti, konfliktov a agresie na rôznych úrovniach. Ale predovšetkým táto agresia zasahuje svet mladých ľudí . Psychologicky je mládež  vekom v „ búrke a v strese“  dospievania. Mladí stále , hľadajú svoje ja. Sú jedinečne nestabilní. Preto to, čo sa deje okolo nás, nachádza svoje zložité vyjadrenie v správaní sa a v charaktere dospievajúcich.

Medzi ďalšie dôvody útokov na školách podľa môjho názoru , patrí podnecovanie k nenávisti v televízii. Programy vysielané v televízii a propagované v iných prostriedkoch komunikácie už dlho vysielajú signály  nenávisti  voči určitým skupinám a majú  „nákazlivý účinok“. Agresivita v médiách a v PC hrách , je jedným z hlavných spúšťačov a ovplyvňuje vedomie mládeže  , detí a dospievajúcich, či si to uvedomujeme, alebo nie .  Okrem toho má vplyv aj individualitu , psychiku mladého človeka  a vznik reakcie, kde sú výsledkom  podobné tragédie . Akékoľvek nekvalifikované informácie v tlači a v televízii , „  negramotné „ vysvetľovanie príčiny a následkov je nebezpečné.

Okrem toho je úroveň dôvery alebo nedôvery v rodinu jedným z najdôležitejších momentov vo vývoji osobnosti dieťaťa od prvých dní jeho života. Nedôvera v rodinu môže viesť k neurotickým deformáciám vo vývoji osobnosti dieťaťa, žiaka, študenta , zvýšeniu úzkosti, a tým k potenciálnej agresii.

Vek medzi doznievajúcou, oneskorenou pubertou a dospelosťou , možno povedať jeho  „ adolescentná hystéria“  je odpoveďou na bezhraničnú ľahostajnosť a sociálnu nepozornosť voči životu mladého človeka. Problémom je, proces dospievania a  nie je možné vytvoriť všeobecný a presný portrét takéhoto človeka , ktorý je  schopný násilia spojeného s použitím zbrane . Môžu to byť úplne odlišné formujúce sa osobnosti  s rôznym správaním sa v kolektíve a v  spoločnosti.

„Nepriamym faktorom pri rozhodovaní mladého človeka, študenta  spáchať streľbu v škole je informačná „intoxikácia“  jeho vedomia  prostredníctvom internetu. Takýto mladí ľudia sa napríklad trieštia vo svojej osobnosti rozkladajú sa v sebe , ich skutočné sociálne kontakty sú minimalizované, čoraz viac sa pripájajú online. Tým vytvárajú skutočný problém, bariéru  ich socializácie, ktorý im bráni vo formovaní reálnych komunikačných zručností.