Mierový svet je vytvorený a udržiavaný výlučne ľudským rozhodovaním.

5. marca 2024, lubomir1949, Nezaradené

Ako je to možné že ľudia podporujú a my  niektorí ,pod tlakom médií a propagandy stále volíme politikov, ktorí podporujú  politiku –  súhlasom posielania zbraní do krajín, ktoré vojnu vedú. Obhajujú krajiny, ktoré ju spozorujú v záujme zisku krvavých peňazí . Ktoré  vedú vojnu proti  štátom v mene svojich klientov .

Vieme, že spravidla sa medzi nimi vyberajú najnásilnejší, nemorálni a predovšetkým najväčší klamári (Tolstoj).

Vedecké výsledky historického, sociologického a psychologického výskumu, ktorý sa začal po minulých svetových vojnách, ozbrojených konfliktoch sa už mali dostať do všetkých bytoch v našom štáte do všetkých rodinných domov, do škôl a na pracoviská. Medzi umelcov, ktorí žiaľ podliehajú tiež záujmom moci peňazí. V dôsledku toho vieme, že vojny podnecujú, podporujú  a vedú výlučne mocou posadnutí vládcovia všetkých druhov, pretože ide o dobrý obchod.

Svet bez násilia, bez zbraní a vojen sa môže uskutočniť iba prostredníctvom rozhodnutia ľudí, prostredníctvom spôsobu myslenia a konania, ktorý je orientovaný na ideál mieru a spravodlivosti. A k tomuto zníženiu násilia musí dôjsť dnes. Z tohto dôvodu musíme vyberať ľudí pred voľbami, ktorí sú proti vojne vedenej s cieľom okrádania a zabíjania .

Ak z pochopiteľných dôvodov  politik  nekomunikuje  s ľuďmi, ktorí si neželajú nič iné, len žiť v mieri a slobode, potom na strane druhej zodpovední občania tohto ľudu musia hovoriť odvážne, smelo a podľa možnosti jednotne.

Takže – ako si  udržíme mier ? Chceme čakať, kým sa stane nemysliteľné a veľká časť ľudstva bude vyhladená? Alebo budeme dnes čeliť rastúcemu fašizmu rozhodne a spojenými silami?

„NIE!“ všetkému šialenstvu, akým je vojna. Nie politikom, v Európe a na Slovensku čo v záujme moci posielajú zbrane do oblastí s vojnovými konfliktami .