Založ si blog

Boj o moc , poslanci a politici versus obyvateľstvo SR

Bol som na návšteve u suseda, ktorý mal v obývacej izbe bohatú knižnicu s širokým výberom kvalitnej  literatúry a známych autorov. ( Veľmi sa mi páčila a hodila by sa k štúdiu a oddychu ). Knihy mal poukladané, vzorne, ale podľa veľkosti , farieb a odtieňov obálov „ poťahu „ kníh. Neskoršie som pochopil, že ich nikdy pravdepodobne  nečítal,  ale mal ich pokladané podľa poťahov ,podľa farieb.

Druhá stránka poznania z kníh o ktorej  chceme hovoriť v tomto príspevku

Vzdelanie nám dáva poznanie

Jednou z odpovedí na otázku, prečo je vzdelanie také dôležité pre úspech, v praktickom živote  je fakt, že vzdelanie nám poskytuje poznanie. Už len samotná skutočnosť, že si dokážeme niečo prečítať a napísať, nám dáva prístup k obrovskému skladu ľudského poznania vo forme kníh či iných historických svedectiev. Destilovať vedomosti, aby sme sa stali múdrejšími a získali viac poznanie, je zároveň konečným cieľom vzdelávania. Veľkí myslitelia ako Einstein či Newton tiež stavali na vedomostiach svojich predchodcov, ktoré napokon prispeli k ich osobitným úspechom.

Je však okolo nás žiaľ aj iná realita v našom živote  . Prečo súčasný spoločenský a politický systém deformuje náš život a naše poznanie reality ?

Aká je podstata  súčasného spoločenského systému v jeho odvrátenej strane v jeho absurdite, pokrytectve kde je v  popredí honba za mocou , bohatstvom ? Naša spoločnosť v podstate formuje  človeka so svojou  nekontrolovateľnou mocou , ktorého  postupne  rozkladá mravne, ľudsky a politicky.

Aký je rozdiel v súčasnosti , medzi malomeštiakom, sebcom a súčasným politikom, bez rozdielu z akej politickej strany a hnutia , aké má vzdelanie a poznanie a odkiaľ pochádza ?.

Dospel som k názoru, že v tejto spoločnosti  medzi  predstaviteľmi moci  a ich politickými bábkami  nie je žiadny rozdiel. Medzi týmto marazmom spoločenského systému na Slovensku , ktorí spôsobuje to, že ľudia sa začínajú stávať nevšímavými  necítiacimi, sebeckými, nezodpovednými, parazitickými . Pod vplyvom „ volených predstaviteľov  „    , ktorí klamú svojim voličom, obchodujú s politickými „ pozornosťami „ za príspevky na volebný podvod , zatvárajú oči pred oprávnenými požiadavkami  voličov, podvádzajú daňových poplatníkov z ťažko zarobených peňazí , uprednostňujú oligarchickú  elitu, upevňujú tým okrádanie pracujúcich a politikmi  – nie je žiadny rozdiel .

Premýšľajme o ich vplyve   či už je to opozícia alebo koalícia a iné politické strany a hnutia , o vplyve na nás , vplyve ktorý by ich bezmyšlienkovité činy a narýchlo prijatá legislatíva mohli mať negatívny dopad na nás bezbranných občanov. Opozícia a ich politici majú tendenciu byť sebeckí, bezcitní, neľútostní ako zneužívatelia  druhých, nezodpovední, patologickí klamári, ľahkomyseľní, podvodníci, bez výčitiek svedomia a plytkí.

„ Charizmatickí politici „ , podobne ako kriminálni podvodníci , vykazujú neschopnosť prijať zodpovednosť za svoje činy, majú ale vysoký pocit vlastnej hodnoty, sú chronicky nestabilní, majú sociálne úchylkou postihnutý životný štýl, potrebujú neustálu stimuláciu, majú parazitický životný spôsob  a majú nerealistické ciele.

Tak ako to opísal vo svojej knihe Ladislav Mňačko : „ Ako chutí moc „

Nezáleží na tom, či hovoríte o jedných alebo druhých o opozícii alebo koalícii okrem jednotlivcov, česť poctivým, ich statočnej práci , ked sa zamyslíme po televíznej relácii o politike, nie je medzi nimi v podstate žiadny rozdiel. Len nechápavo krútiac hlavou je občan na druhom brehu.

Politickí bábkoherci sú do značnej miery vystrihnutí z rovnakého nekvalitného deformovaného podradného materiálu , prekypujú zdanlivo ľahkým šarmom a chvália sa vypočítavou mysľou . Takíto vodcovia nakoniec vytvárajú základ deštrukcie občianskej spoločnosti : “ sebectvo a nadradenosť , totalitu v spoločnosti usilujúci sa o moc, kontrolu a zničenie slobody vo všeobecnosti a tých, ktorí svoje slobody uplatňujú “ .

Akonáhle takíto predstavitelia  získajú moc, výsledkom je zvyčajne nejaká forma totalitnej vlády alebo rozkladného úpadku spoločnosti.

Takýto systém, vládne v celej Európe, kde parlamenty   s výnimkou uprednostňovania určitých elitných skupín ovládajú moc a rozhodovanie o druhých . Sme svedkami úmyselnej polarizácie obyvateľstva , nezákonných akcií a masívneho a zbytočného hromadenia dlhov v prospech nadnárodných spoločností .Ak vláda a parlament neprijme nové trvalé konsolidačné opatrenia, hospodárenie Slovenska bude naďalej vykazovať vysoké deficity a rastúci verejný dlh. Úroveň štrukturálneho deficitu vzrastie z 4,2 percenta hrubého domáceho produktu očakávaného v roku 2023 na 5,1 percenta HDP v roku 2026 s následným miernym poklesom na hodnotu 4,9 percenta HDP v roku 2027

Inými slovami, podpora politických hazardérov akých máme u nás neúrekom ,zvolenie psychopata do verejných funkcií  , česť výnimkám , sa rovná národnej samovražde  , aktu sebazničenia. Takýto krízový stav signalizuje zánik vznikajúcim prvkom demokratickej vlády a vytvára základy totalitného režimu, ktorý je  nepružný, netolerantný a neľudský.

Je neuveriteľné, že napriek jasným dôkazom o škodách, ktoré už táto spoločnosť od 90 rokov minulého storočia  spôsobila nášmu národu , obyvatelia podliehajú ilúziám na mítingoch a zhromaždeniach. Nevidia, alebo nechcú vidieť čo tým ich organizátori sledujú. Voliči naďalej volia pod vplyvom nádeje na lepší život nových predstaviteľov do mocenských a vplyvných verejných pozícií.

Ale ich ochota uprednostniť moc pred všetkým ostatným, vrátane blahobytu svojich blížnych, bezohľadnosť, bezcitnosť a absolútny nedostatok svedomia  patria medzi definujúce črty predstaviteľov  moci . Ak nás títo zástupcovia „ priatelia ľudu „  už nevnímajú ako dôstojné a hodnotné ľudské bytosti, ale ako veci, s ktorými treba manipulovať, manévrovať, získavať údaje, manipulovať s nimi je to veľmi zle .

Ak sa odvážime vystúpiť z radu, poukazujeme na  zlyhania tejto spoločnosti ktorá „operuje proti záujmom svojich vlastných ľudí s výnimkou uprednostňovania určitých skupín“  potom budeme nespravodlivo potrestaní  bez výčitiek svedomia. Výsledkom by bolo že už viac nefungujeme v ústavnej republike.

Najhoršie je to, že táto deformácia spoločenského života  sa neobmedzuje len na osoby vo vysokých vládnych pozíciách. Šíri sa ako vírus medzi nami .  Ani nevieme ako sa môžeme stať vazalmi  anonymnej, bezmennej, byrokratickej totalitnej spoločenskej  mašinérie, ktorá neúprosne narúša naše slobody prostredníctvom nespočetných zákonov, predpisov, vyhlášok  a zákazov.

Akýkoľvek odpor voči takémuto režimu závisí od sily názorov v mysliach všetkých tých, ktorí sa rozhodnú bojovať. Aj niektorí novozvolení poslanci sa rozhodli bojovať a odstraňovať nánosy bývalých vlád. Iní zneužívajú moc a postavenie . To znamená, že my, občania, musíme byť veľmi opatrní, aby sme neboli zmanipulovaní, aby sme pochodovali v súlade s lacnou mítingovou propagandou područí nového pripravovaného utláčateľského režimu .

Čo to však v skutočnosti znamená z praktického hľadiska?

Znamená to brať politikov na zodpovednosť za svoje činy a činy svojich podriadených  pomocou všetkých dostupných prostriedkov, ktoré máme k dispozícii. Prostredníctvom nepodplatených médií  ktoré nezavádzajú ale osvetľujú a informujú, odhaľujú korupciu, prostredníctvom súdnych sporov, ktoré spochybňujú neoprávnené rozhodnutia a prostredníctvom protestov a masových politických akcií, ktoré pripomínajú naše  nesúhlasné stanoviská . Tak aby tvorovia hodnôt, nie príživníci , rozhodovali o ich prerozdeľovaní .

Netreba sa vystavovať vplyvom viacerým oficiálnym mediálnym zdrojom, ale treba  premýšľať  o ich cieľoch, čo tým sledujú a na koho pracujú doma a v zahraničí.

Bez ohľadu na to, aké sú naše politické názory , nedovoľme , aby naša stranícka zaujatosť prekonala občianske demokratické princípy, ktoré slúžia ako základ nášho presvedčenia .  Nie sme predsa ozubené kolieska v stroji, nie sme vykonávatelia ich záujmov.

 Ak sa nevrátime k demokratickému a slobodnému  spôsobu myslenia, pokiaľ nebudeme schopní  pripomenúť našim  spoluobčanom, čo skutočne znamená byť slobodný, a kým nebudeme rozhodnutý  stáť pevne tvárou v tvár hrozbám pre naše slobody, bude sa s nami naďalej zaobchádzať ako s otrokmi v područí byrokratického  štátu riadeného politickými kreatúrami .

Čo na to naši vojnoví štváči , čo chcú posielať zbrane do konfliktov?

16.03.2024

Že treba podporiť Ukrajinu pôžičkami na zbrane a muníciu ? Ukrajinskí vojnoví dobrodruhovia tiež utrpeli vážnu ranu od pápeža, ktorý v rozhovore pre švajčiarsku televíziu vyzval Kyjev, aby rokoval o mieri: „ Som presvedčený, že silnejší je ten, kto vidí situáciu, ten, kto myslí na ľudí a kto má odvahu vztýčiť bielu vlajku a rokovať. Dnes je možné [...]

Boj proti chudobe na Slovensku politické strany asi nezaujíma

12.03.2024

Chudoba je sociálny jav, ktorý zjednodušene znamená nedostatok životných prostriedkov u jednotlivca, resp. u skupiny obyvateľstva. Na Slovensku označujeme chudobou stav, keď sa človek dostáva pod hranicu životného minima. Bieda je vyhrotenejšia forma chudoby. Hovoríme o nej v súvislosti s hladom, telesným alebo duševným utrpením Jednoducho povedané, na rozdiel od životného [...]

Inflácia naďalej pokračuje a prináša tragické následky v myslení a konaní …včítane vojenských konfliktov

10.03.2024

„Myslím si, že vojenskí plánovači nás naozaj chcú zatiahnuť do veľkého vojnového konfliktu, nás v Európe nepredstaviteľné aj pre liberálnych hlupákov a malomeštiakov, do vojny, v záujme krvavého zisku “ . Opakujem nepredstaviteľné a predsa je to žiaľ realita Priniesť mier na bodákoch ? Fiala, Pavel v Čechách , Macron vo Francúzku , [...]

bombic

Británia rozhodla o vydaní extrémistu Bombica na Slovensko. Odkázal, že nikam nejde

24.04.2024 22:40

Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, môže sa proti nemu odvolať.

ATACMS, vojna na Ukrajine

Kyjev už nasadil strely dlhého doletu ATACMS. Američania ich dodali tajne

24.04.2024 20:54

Zbrane prišli na Ukrajinu tento mesiac, oznámilo americké ministerstvo zahraničných vecí.

Francois Fillon

Francúzsky súd potvrdil odsúdenie expremiéra Fillona v kauze sprenevery

24.04.2024 19:16

Sprenevery sa dopustil vytvorením fiktívneho pracovného miesta pre svoju manželku Penelope.

Vakcína / Očkovanie /

WHO: Očkovanie zachránilo za uplynulých 50 rokov najmenej 154 miliónov životov

24.04.2024 19:11

V priemere to za toto obdobie predstavuje šesť zachránených životov za minútu.

lubomir1949

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 21
Celková čítanosť: 28422x
Priemerná čítanosť článkov: 1353x

Autor blogu

Kategórie