Založ si blog

Menej hodnotná práca médií pri informovaní obyvateľstva má svoje následky

Dali sme si otázku v kolektíve aká je úloha médií pri formovaní občianskej spoločnosti ?

Pre fungovanie  občianskej spoločnosti, sú nevyhnutné moderné trendy každej mediálnej inštitúcie. Vytváranie dôvery obyvateľstva v médiá i napriek ich nespornému významu v poslednom období klesá.  Ako teda  identifikovať príčiny poklesu záujmu a nájsť východiská ?

Zhodli sme sa na tom, že občianska spoločnosť je komplexný fenomén pozostávajúci z nasledovných  inštitúcií: rodina, sociálne skupiny, politické strany, systém výchovy a vzdelávania, nezávislé súdnictvo, ako aj masmédiá.

Masmédiami sú tlačové periodiká, online publikácie, televízne kanály, rozhlasové kanály, televízne programy, rozhlasové programy, videoprogramy, spravodajské programy a iné formy pravidelnej distribúcie masových informácií pod trvalým názvom prostriedky masovej informácie ( Hromadný oznamovací prostriedok, prostriedok hromadnej komunikácie). Sú to prostriedky  toku informácií, metóda informačnej komunikácie a informačného vplyvu, ktorá formuje postoje a motívy správania v spoločnosti.

V súčasnosti sú stránky v telekomunikačnej a informačnej sieti „Internet“ skutočnými masmédiami.

Schopnosť mať prístup k rôznym zdrojom informácií a byť ich aktívnym používateľom vytvára spôsobilosť obyvateľstva  analyzovať informácie, ktoré dostávajú, vytvárať si vlastnú víziu rozvoja krajiny.

Existencia rôznych stanovísk , názorov, návrhov na riešenie problémov, alebo zovšeobecňovanie pozitívnych skúseností občanov a možnosť vyjadriť ich je základom demokratickej spoločnosti.

V tejto súvislosti sú sloboda prejavu a sloboda médií dôležitými faktormi pri vytváraní občianskej spoločnosti, pretože tieto aspekty ovplyvňujú úplnosť a objektívnosť poskytovaných informácií, od ktorých závisí zapojenie obyvateľstva do interakcie a riadenia spoločnosti.

Pri riadnom vykonávaní ustanovenia o slobode médií sa znižuje možnosť manipulácie s obyvateľstvom, pretože so slobodou médií si subjekty môžu nezávisle vyberať zdroje informácií, ktorým dôverujú, ako aj vytvárať svoj názor na základe informácií získaných z rôznych zdrojov. Keď už hovoríme o manipulácii, treba poznamenať, že tento jav môže byť negatívny aj pozitívny.

Manipulácia umožňuje vytvoriť jednotnú pozíciu medzi obyvateľstvom obmedzením prístupu k informáciám alebo lobovaním za pozíciu, ktorá je prospešná pre určitú skupinu, čo bráni formovaniu občianskej spoločnosti, pretože si to vyžaduje slobodu názoru.

Tu sme pri koreni veci. Manipulácia, jednostrannosť a zaujatosť pri pokrývaní informácií znižujú úroveň dôvery v médiá medzi obyvateľstvom. Manipulácia však môže mať pozitívny charakter, napríklad prostredníctvom manipulácie je možné povzbudiť občanov, aby boli sociálne aktívni, aby vyzvali na vytvorenie slobodného informačného prostredia.

Úplnosť a objektívnosť informácií poskytovaných médiami ovplyvňuje vytváranie politickej a právnej kultúry. V dôsledku toho naše médiá ako inštitúcia občianskej spoločnosti plnia funkcie informovania obyvateľstva, formovania verejnej mienky, zlepšovania právnej a politickej kultúry občanov a vytvárania príležitostí na samo-organizáciu občanov.

V súčasnom štádiu u nás na Slovensku ,  nebudeme si to zakrývať  existuje rozpor medzi potrebou spoľahlivých objektívnych informácií a snahou politických strán obmedziť médiá pri pokrývaní určitých udalostí, ako aj snahou niektorých médií  poskytovať len časť informácií zameraných na vytvorenie určitej pozície medzi obyvateľstvom .

V tomto ohľade tradičné médiá strácajú dôveru obyvateľstva, zatiaľ čo záujem o alternatívne zdroje informácií (spravodajské webové stránky, blogy, fóra) rastie. ( aká je však ich kvalita ?) Aká je však kvalita redaktorov a poskytovateľov informácií v médiách?

Moderné trendy praktizované médiami zapríčiňujú aj to, že sa kvalitná analýzy a východiská , strácajú a sú nahradzované a zužované na podávanie bežných informácií.

Problémy riešení spoločnosti v ekonomike, kultúre, vzdelávaní, športe,  spolu s odbornými stanoviskami sú nahradzované povrchnými informáciami o udalostiach .

Podľa našich poznatkov úroveň dôvery  a sledovanosť v televízne médiá mierne klesá , úroveň dôvery v iné mediálne zdroje (regionálna , miestna televízia, tlač, rozhlas, / okrem zahraničných /) tiež klesá. Zároveň rastie úroveň dôvery v internetové médiá .

Dôvera je jedným z ukazovateľov, ktoré zabezpečujú rozvoj a  existenciu spoločnosti. Pokles úrovne dôvery, a to aj v médiá, je prejavom negatívnych trendov stagnácie a úpadku občianskej spoločnosti, straty základných hodnôt. K tomu určite prispieva aj  úroveň informácií a kvalita redaktorov . V prípade straty dôvery v médiá, predovšetkým verejné , sa zvyšuje protestný potenciál časti obyvateľstva v spoločnosti. Ide o ich spoločenskú a politickú činnosť a snahy po radikálnych zmenách. Zmenách napríklad  v spoločenských vzťahoch medzi vládnucimi  inštitúciami, verejnou správou a obyvateľstvom  čo priamo ovplyvňuje stav a rozvoj alebo degradáciu  občianskej spoločnosti.

Na základe vyššie nami uvedených  informácií z diskusie sa zvyšuje podiel dôvery v spravodajské weby, fóra a blogy ako masmédiá. V súčasnosti je  tento jav prirodzený.

Musíme dať za pravdu odborníkom že internetové zdroje sú teraz  ťažko regulovateľným prvkom verejnej komunikácie, čo môže viesť a často vedie k vzniku nepravdivých informácií. V tejto súvislosti musí dôjsť k  zmenám a doplneniam právneho charakteru v oblasti  zákona  95/2019 Z.z. v znení neskorších predpisov o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v§ 29 Správne delikty ako aj systéme ochrany informácií .

Je správne ak podľa zákona sú zablokované webové stránky šíriace nespoľahlivé informácie verejného významu, ktoré vytvárajú hrozbu poškodenia života a (alebo) zdravia občanov, majetku, hrozby hromadného porušovania verejného poriadku a (alebo) verejnej bezpečnosti.  Účinnosť pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov pri regulácii vzťahov s verejnosťou a zaistení bezpečnosti sa ešte musí potvrdiť, v praxi .

Čo pozorujeme v súčasnom období :

Dôvera obyvateľstva postupne prechádza na  nový formát médií a praktizujú sa zároveň opatrenia na ich reguláciu štátnou správou . Je zrejmé, že  podiel internetových zdrojov na celkovom počte  médií bude naďalej rásť.

V tejto súvislosti je potrebné upozorniť na takú vlastnosť online médií, ako je proces rastu medzinárodného prepojenia kultúrnej, životnej, politickej a hospodárskej činnosti. V dôsledku týchto procesov  je používateľom internetu k dispozícii výmena informácií z celého sveta s prekladom s príslušným jazykom . Prispieva to  k vytvoreniu rôznych názorov na procesy prebiehajúce  doma  alebo v zahraničí .

Uvedieme príklad : komentár udalosti ktorá sa stala v konkrétnom štáte v zahraničí sa dá sledovať na rôznych kanáloch aj s prekladom, ak poslucháč neovláda cudzí jazyk  . A redaktor na Slovensku ju skresľuje a povrchne,  nekompetentne ju komentuje . Automaticky médium stratilo dôveru.  Preto sú kvalitné online médiá s kvalifikovaným personálom  na Slovensku  v súčasnosti dôležitým faktorom rozvoja informačného priestoru.

Médiá sú preto dôležitým článkom pri formovaní  občianskej spoločnosti, pretože povzbudzujú občanov, aby sa samoregulovali svoje správanie, uplatňovali svoje práva a občianske záujmy. Okrem toho médiá by mali vytvárať v čom zaostávajú potenciál aktívnejšej účasti obyvateľstva na procese transformácie spoločnosti, ako aj príležitosť posúdiť účinnosť verejnej politiky a ekonomiky

Čo na to naši vojnoví štváči , čo chcú posielať zbrane do konfliktov?

16.03.2024

Že treba podporiť Ukrajinu pôžičkami na zbrane a muníciu ? Ukrajinskí vojnoví dobrodruhovia tiež utrpeli vážnu ranu od pápeža, ktorý v rozhovore pre švajčiarsku televíziu vyzval Kyjev, aby rokoval o mieri: „ Som presvedčený, že silnejší je ten, kto vidí situáciu, ten, kto myslí na ľudí a kto má odvahu vztýčiť bielu vlajku a rokovať. Dnes je možné [...]

Boj proti chudobe na Slovensku politické strany asi nezaujíma

12.03.2024

Chudoba je sociálny jav, ktorý zjednodušene znamená nedostatok životných prostriedkov u jednotlivca, resp. u skupiny obyvateľstva. Na Slovensku označujeme chudobou stav, keď sa človek dostáva pod hranicu životného minima. Bieda je vyhrotenejšia forma chudoby. Hovoríme o nej v súvislosti s hladom, telesným alebo duševným utrpením Jednoducho povedané, na rozdiel od životného [...]

Inflácia naďalej pokračuje a prináša tragické následky v myslení a konaní …včítane vojenských konfliktov

10.03.2024

„Myslím si, že vojenskí plánovači nás naozaj chcú zatiahnuť do veľkého vojnového konfliktu, nás v Európe nepredstaviteľné aj pre liberálnych hlupákov a malomeštiakov, do vojny, v záujme krvavého zisku “ . Opakujem nepredstaviteľné a predsa je to žiaľ realita Priniesť mier na bodákoch ? Fiala, Pavel v Čechách , Macron vo Francúzku , [...]

handlová, fico, atentát

NAKA obvinila osobu, ktorá sa mala vyhrážať ministrovi a poslancom cez sociálnu sieť

18.05.2024 15:10

Prokurátor sa stotožnil s podnetom polície na vzatie obvineného do väzby, rozhodne o nej súd.

andrej danko

SNS očakáva stanovisko od Smeru k účasti na stretnutí v Prezidentskom paláci

18.05.2024 12:13

SNS nepodporuje okrúhly stôl za účasti lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča.

SR voľby24 prezident kandidáti debata 1. kolo BAX

Matovič v kontexte atentátu na premiéra vyzýva ministra Šutaja Eštoka na odstúpenie

18.05.2024 11:44

Šutaj Eštok by mal podľa Matoviča „vytiahnuť hlavu z piesku", prijať za to zodpovednosť a odstúpiť aj z úcty k samotnému Ficovi.

lubomir1949

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 21
Celková čítanosť: 28788x
Priemerná čítanosť článkov: 1371x

Autor blogu

Kategórie