Založ si blog

Vzdelávanie a odborná príprava

Prečo sa vedomosti v porovnaní s našim štúdiom na základných a stredných školách v minulosti a dneškom  považujú za zbytočné?  Prečo sa nekompromisne,  študenti  pozerajú sa na to, kto a kde zarába viac? Aké to má dôsledky a aké príčiny to spôsobujú v našom zaostávaní od vyspelých štátov

Aká je dnes v školstve situácia ? Je schopnosť učiť sa  ovplyvňovaná ?

Nedostatočne vzdelaná osoba nechápe, že inžinieri sú potrební, a je oveľa ťažšie vyškoliť a pripraviť prakticky  inžiniera ako právnika, ekonóma alebo manažéra. Je to veľmi ťažké. Prečo sa naši ľudia vedomostne zrútili, kvalita našich mladých ľudí  sa prostredníctvom vzdelávania stráca. Bez personálu, špecialistov v rôznych odvetviach národného hospodárstva nie je možné našu krajinu pozdvihnúť z trosiek spôsobených 90 tymi rokmi  .

Následne to bude najvážnejší problém pre našu budúcnosť. V spoločnosti prevládajú názory , že už nie sú potrební a ani nie sú k dispozícii  žiadni potrební  profesori a vedeckí pracovníci.  Tí ktorí existujú a zostali , vo svojej kvalite a počtom  nebudú stačiť na vyškolenie erudovaných inžinierov. Pozrel som sa na strojárenské  školstvo , viac ako 20 rokov  viac ako polovica študentov  nechodili na prax do modernej zlievarne, výroby obrábacích strojov. Ako sa bez skúsenostnej praxe dá vyrobiť výrobok , detail , súčiastka  a ako bez toho vyrobíte autá, IC stroje . Na jednom IT to ďaleko nepotiahnete . Obnovenie profesionálnej kultúry bude pre našich mladých ľudí najvážnejším problémom.

V strojárstve to znamená predovšetkým znižovanie spotreby konštrukčných materiálov , ako aj energie potrebnej na ich výrobu a spracovanie. Výrobok s vysokou technicko-ekonomickou úrovňou vlastností vzniká postupne. Počas  jednotlivých krokoch alebo alternatívach vzájomným ovplyvňovaním požiadaviek konštrukcie, možností materiálu a technológie výroby. To si  vyžaduje úzku spoluprácu konštruktéra, materiálového inžiniera a technológa (obr. 1) [1]. Ďalší vývoj moderných a hybridných strojárskych technológií je ovplyvnený na jednej strane priemyselnými potrebami vyrábať pokrokové produkty z pokrokových materiálov a na druhej strane produkovať výrobky produktívnejšie a úspornejšie

1. Materiál2. technológia
3. Výrobok 4. stroj a nástroj
Technologický proces
Vzdelanie odborné a prax
Technologický proces

Obr. 1. Technologický proces [1]

„Kupujeme  technológie v komerčných obchodných centrách  a od  iných poskytovateľov   od niekoho iného, v akomsi obchodnom marketingovom systéme  hotových, niekým vyrobených  riešení . Potom sa stane, že firma odíde z trhu alebo skrachuje ,  v určitom okamihu sme bez techniky a technológie “

S tohto dôvodu je hospodársky rast v našej krajine nereálny  bez vážnej revízie vzdelávacieho systému.

Polovzdelaní liberáli už viac ako 30 rokov ničia beztrestne vzdelávanie, slovenskú  ekonomiku a celý priemysel. Dnes obsadili kľúčové pozície ako politickí nominanti vo vládnych agentúrach  a už sa tešia na voľby. Aby sa tam znovu dostali na vytúžené miesta a pokračovali v tom marazme ktorí praktizujú..

Kde sme sa pozerali predtým, keď sme všetko čo bolo vhodné a výnosné pre Slovensko  vymysleli a vyrobili zavrhli? Kde sme sa dostali dnes ? Strojárstvo na Slovensku je podľa prezidenta Zväzu strojárskeho priemyslu (ZSP) SR Milana Cagalu v súčasnosti „v područí“ automobilového priemyslu podobne, ako bolo do roku 1990 strojárstvo v područí špeciálnej (zbrojárskej) výroby. Diverzifikáciu do strojárstva SR by podľa jeho predstáv mali priniesť výroby pre energetiku a technológie s vysokou pridanou hodnotou. „Z energetiky by to mohli byť najmä zariadenia pre atómovú či vodnú energetiku. To je budúcnosť.

Napríklad spoločnosť Tatravagónka Poprad má praktický zámer zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energií vo svojich  podnikoch. Spoločnosť  predpokladá, že sa jej vďaka projektu podarí dosiahnuť úsporu primárnych energetických zdrojov v podniku na úrovni 3712 megawatthodiny za rok. „Po obnove tiež dosiahnu  ročné zníženie emisií skleníkových plynov o 187 ton ekvivalentu CO2,“ . To si všetko vyžaduje odborne a prakticky pripravených inžinierov

Predsa sa musíme pozerať dopredu !

Pre našu škodu ale úplne eliminujeme moderné technické vzdelávanie a vôbec systém vzdelávania na Slovensku , pretože si „ môžeme „ ak máme financie  kúpiť všetko. Potraviny, ktoré sme predtým pestovali  a boli sme sebestační okrem južného ovocia. Strojárenské výrobky , predmety  ľahkého priemyslu, obuv , textil a  odevy.   Naozaj je  možné kúpiť všetko?! Nie všetci so to môžu dovoliť. ! Nemôžeme žiť len zo skladania predmetov spotreby . Alebo z vývozu „ dreva a vody „ .

Je všeobecne známe, že  sa ľudia musia fyzicky a duševne rozvíjať.  Ľudia si vytvárajú hodnoty  – vyrábajú  technicky moderné vlastné predmety spotreby , chránia životné prostredie, kultúrne hodnoty  pre svoju životnú úroveň . Prečo bolo potrebné stratiť odvetvia strojárenstva, dopravy, elektrotechniky ,  civilných lietadiel, obuvníctva, textilu poľnohospodárstva a  potravinárskeho spracovateľského priemyslu ?.

Podiel slovenských potravín na pultoch obchodov v roku 2023 dosiahol hodnotu iba od 37 po 41,7 %. Oproti roku 2022 ide o pokles o 0,6 percentuálneho bodu. Hoci v posledných piatich rokoch podiel vystavenia slovenských výrobkov mierne rástol, väčšina maloobchodných sietí ho nezvyšovala. Rozhodujúci vplyv mala zmena trhového podielu jednotlivých obchodných reťazcov na Slovensku. A to v prospech tých, ktoré majú vo svojej ponuke najnižší podiel slovenských výrobkov. Najvyšší podiel zastúpenia slovenských výrobkov na regáloch je v kategóriách mlieko (72 %), vody a minerálky (67 %), víno (53 %), pivo (50 %) a mliečne výrobky (49 %). Nízke zastúpenie majú mäso a mäsové výrobky Najmenšie zastúpenie majú slovenské výrobky v kategórii cukrovinky nečokoládové (10 %). Ďalej v kategórii oleje (15 %), konzervované produkty (15 %) a cukrovinky čokoládové (20 %). „Po niekoľkých rokoch pozitívneho vývoja v podiele vystavenia slovenských výrobkov opätovne nastúpil negatívny trend. Aby nastal skutočne dlhodobý pozitívny trend v budovaní našej potravinovej sebestačnosti, musíme jasne pomenovať príčinu tohto problému. Slovenskému potravinárskemu priemyslu sa nedostáva zodpovedajúca štátna podpora na budovanie jeho konkurencieschopnosti, čo viedlo k k vzniku investičného dlhu na úrovni približne jednej miliardy eur. Zmenu v tomto ohľade neprináša ani nové rozdelenie cca piatich miliárd korún z európskych dotácií na obdobie rokov 2023 až 2027. Ak nebude na strane slovenskej vlády skutočne úprimná snaha podporiť výrobu potravín na Slovensku, posilnenie potravinovej sebestačnosti Slovenska nie je reálne,“ .

To sme ale dodali lietadlá a zbrojnú techniku na Ukrajinu veľkodušne –  Systém protivzdušnej obrany S-300, osem samohybných húfnic Zuzana 2, lietadlá MIG 21 spolu s vybavením t.j. na zabíjanie nie na humanitnú pomoc. Samozrejme že sme si z NATOP objednali Tanky Leopard, ktoré už skúšajú na Záhorí.  a stíhačky USA F-16 a pod.   

Slovensko nie je potravinovo sebestačnou krajinou a čoraz viac sa od toho vzďaľuje. Podiel domácich potravín na pultoch predajní sa aj v tomto roku znížil, dosahuje úroveň 37,2 %. Na Slovensku je väčšina ponúkaných potravín dovezených zo zahraničia, výnimkou sú mlieko, minerálky a alkoholické nápoje. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry GfK realizovaného pre Potravinársku komoru Slovenska (PKS) na vzorke 360 predajní.

Títo ľudia, ktorí tam „ sedia „ , na ministerstve školstva ,alebo priemyslu ,obchodu. kultúry  a tak ďalej, sú sociológovia, pedagógovia, právnici , dokonca prekladatelia, . Ako chcete napríklad zvýšiť strojárstvo sociológmi, prekladateľmi?! A kto vedie ministerstvo školstva a vedy? Pozrite sa, kto je tu. Pozrite sa na týchto ministrov, prednostov, starostov,  aké vzdelanie majú ? Ako ho dosiahli a kde a ako sa vzdelávali ? . Pozeráme sa udivene  na štatistiky a na nepotrebné odbory štúdia …

Je aj druhé zameranie.

„  Berúc do úvahy vek a psychofyzické vlastnosti, sa nám všetkým treba podieľať sa na spoločensky užitočnej práci ustanovenej vzdelávacím programom a zameranej na rozvoj usilovnosti a základných pracovných zručností študentov, pocitu spolupatričnosti a úcty k výsledkom práce.“

Západní obchodníci  po prevrate na Slovensku v 90 rokov  snívali o tom, že zo Slovákov  urobia hlúpych spotrebiteľov hamburgerov. Nevyšlo to! Život ich trestá, ako sa hovorí, výzvami. A ukázalo sa, že naša krajina nepotrebuje „ jedlíkov“  kotliet, bagetárov   , ale robotníkov a inžinierov, staviteľov  presvedčených vlastencov, tvorcov, vysoko duchovnú komunitu ľudí s vysokým morálnym jadrom, kolektivisticky zjednotených,  občanov krajiny.

Ja osobne som veľmi rád, že aj zarytý odporcovia socializmu , konečne pochopili jeho prednosti vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže. Spomienky na odovzdávanie vyznamenaní a ocenení za najlepšie slohové úlohy , praktické nápady – zručnosť elán, novátorstvo , iniciatíva , tvorivosť , kurzové a diplomové práce sa vracajú do praxe škôl . O návrate  školského pracovného vzdelávania a ocenenia najlepších žiakov a študentov  za dobré štúdium nadobúdajú realitu .

Napríklad som si vedomí  a sme o tom všetci presvedčení že je potrebné rozvíjať vedu. Existovala v socializme  ideológia úcty k vedcom a profesorom, učiteľom, lekárom, majstrom odborného výcviku, poštárom, pekárom, hodinárom, obuvníkom, krajčírom…. .  

Predtým to boli najkvalifikovanejší ľudia s praxou a teraz tam nastupujú ľudia rovno zo škôl . Na riadiacich miestach v rezortoch  v oblasti napríklad krízového riadenia sú to ľudia s iným vzdelaním a bez praxe riešenia mimoriadnych udalostí a krízových stavov,  na okresoch v obciach a objektoch .

Predtým vedúci zamestnanci určovali politiku  v koncepčnom riešení ,v  priemyselných odvetviach . A koho sme tam dali – ľudí podľa politických pokynov, známostí a inštrukcií nominantov bez skúseností a praxe.  S touto dosiahnutou  úrovňou riadiacich pracovníkov aké je dnes  až po vládu , chceme  pozdvihnúť náš priemysel, strojárstvo,  dopravu, elektrotechniku, energetiku  automobilový priemysel? Nemôžeme vyrobiť  výrobok napr. auto úplne moderným. Musíme tam objednať a kúpiť automatické robotické systémy a výpočtovú techniku  .  Stojí to za zamyslenie . Kam ale ide  svet a kam my !

Chýba nám „ vysoko kvalifikované pracovné profesionálne  vzdelávanie“ ktoré je veľmi  je potrebné, ale musia k tomu  existovať pripravené vyškolené osoby , ktoré to budú zabezpečovať túto odbornú prípravu medzi mládežou.  Počas štúdia a odbornej praxe by študenti  by mali ísť častejšie do riešiteľských kolektívov  v  strojárstve, do moderných  systémov výroby, ktorá je podporená prvkami umelej inteligencie . My ale nevyrábame , skladáme podľa pokynov niekoho kto to vymyslel. Prakticky nevyrábame len sa podieľame na konštrukčnej montáži.

 Je to vážny problém a práve tak, sa to deje , len s  „ klubovými zákulisnými rozhovormi“ , bez významných personálnych zmien, vo vláde na ministerstvách nič nebude fungovať.

Je potrebné podporovať napríklad mikroelektronický priemysel. Problém je veľmi akútny. Treba obnoviť program pre výskumníkov, mladých vedcov stanoviť financovanie projektov na obdobie najmenej 5 rokov. Susedný Orbán v Maďarsku má rozvojový program na 15 rokov v oblasti stredného a vysokého školstva – nie proklamatívny ale konkrétny na každý rok .  Tak je to nutné aj u nás , praktizovať , aby  výskum v našej krajine pokračoval, aby  vedci, ktorí odišli, sa vrátili sa na Slovensko  a aby  vedeli, že im tu budú poskytnuté podmienky pre vedecké aktivity. Je potrebné urýchliť vývoj kvantových a fotonických počítačov, pozrieť sa za horizont perspektívy na Slovensku s využitím zahraničných skúseností .

Kto by to mal vedieť ak nie poverení  ľudia na kompetentných miestach ?

Prepáčte, granty sú potrebné ako niečo dodatočné k rozvoju vedy. Veda sa musí rozvíjať vo všetkých smeroch. Nemôžete to len podporiť, ale my nepodporujeme žiaľ nič čo je nevyhnutné a potrebné . Na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť, vedu a kultúru míňame skromný zlomok HDP. Náš slovenský HDP je malý, v podieloch na HDP sú náklady dvakrát nižšie ako v Európe. Kam idú tieto peniaze, do zbraní  ? alebo do zahraničných bánk , ktoré sú vlastníci našich finančných ústavov  , nehovoriac o zisku z podnikov , ktoré ešte máme.

Všetci vieme, že  investície sú potrebné a Slovensko  má dieru v rozpočte. Kde môžeme získať peniaze? – Existujú peniaze, ale musíme vedieť , ako  investovať. Medzi počiatočnými krokmi, okrem rozvoja technického personálu, vedeckého zdôvodnenia prijatých projektov, je potrebné postupne zaviesť progresívnu stupnicu zdaňovania.

Pozvať do rozhodovacej sféry k finančníkom  odborníkov , aby poradili kde a ako  financovať. Všetci naši bankári sú  „  bohatí ľudia „ , banky  by mali zarábať len podľa konkrétnych  skutočných projektov, vytvárania nových odvetví, vývoja nových technológií. Všetky ostatné vklady a investovanie  všetko ostatné sú len špekulácie.

Na bankových účtoch sú také obrovské sumy a bankár, tiež „ sedí  a posedáva „ , nevie, kam  investovať a či je potrebné vôbec investovať. Súčasný bankový sektor na Slovensku  to nedokáže bez inžinierov, vedcov, odborníkov z praxe ,  spoliehania sa na vedu .

Dnes je  čoraz ťažšie nájsť týchto ľudí.  Padol návrh medzi pracujúcimi v priemyselnom objekte – „ Vláda a ministri , poslanci  by mali ísť  odpracovať do výroby aspoň ako  pomocní robotníci , aby aspoň z časti odčinili  to, čo napáchali v tejto republike „   .

Určite pod  iným vzdelaným odborným vedením by naša republika využila schopnosti, talent národa. Bola by  schopná rozvíjať našu ekonomiku, investovať do nej v prospech obyvateľstva . Toto sú vážne problémy ktoré za posledných rokoch nikto nerieši . Možno poslanci  zameraní na vlastný prospech zahlasujú niekedy , za projekt vedeckého a technického rozvoja  .

Aj keby  sa našli financie na  vzdelávanie, ale nebude to fungovať hneď. Nemáme učiteľov s primeraným vzdelaním a šedý priemer stále chce a požaduje  vyššie platy . Na druhej strane sme si vedomí , že učitelia pracujú v najťažších podmienkach! Práve preto  by školstvo a školy  školu mali riadiť učitelia a nie úradníci bez rozhľadu . Tak ako inžinier  musí byť zodpovedný za rozhodovanie vo výrobe tak  vo vzdelávacích aktivitách to musí byť naslovovzatý pedagóg. . Učiteľ by mal byť stredobodom celej problematiky vo výučbe.  Práve teraz chcú zlepšiť vzdelávanie programom „ Vzdelávanie pre 21 storočie „ . Ako,  keď chýbajú kvalifikovaní učitelia a materiálno technická a metodická základňa. Znova je to v poradí  len „ projekt“  ako po každých  voľbách ?

Zvýšiť inžinierske pedagogické vzdelanie a na ministerstve sedia právnici, dizajnéri , vývojári, programátori, marketingový manažér a pod.  Nič nevychovajú, nevedia, čo to je. Vo všeobecnosti musíme byť veľmi kritickí  k tomu, ako naše vedenie štátu konkrétne pracuje a čomu vlastne rozumejú. Zdôrazňujeme, že  by sme mali radikálne prehodnotiť štýl ich a vlastnej  činnosti, nemali by sa spoliehať na byrokraciu, ktorú si sami všade žiaľ určujeme.

My máme inú predstavu, nie takú  ako sa nám snažia podávať v pravicových médiách Aký ma byť dnes vedúci, učiteľ, majster, zamestnanec štátnej správy a samosprávy  .  „ Ideálny človek „ . Musí pochopiť problémy! Musí komunikovať nielen so svojimi podriadenými , ekonómami  najmä nie len s vlastnými úradníkmi, ktorých sám všade menujeme, ale musí hovoriť aj s odborníkmi z praxe v každej oblasti spoločnosti .

Európa vyrába veľa vecí, ktoré my nedokážeme vyrobiť. Majú zdravotnú starostlivosť na vyššej úrovni ? Slovensko je zbytočne zadlžované viac a viac.  My sme sa dostali  s negramotnosťou vládnucej  garnitúry do slepej uličky, z ktorej nie je východisko. Sme  v oveľa zložitejšej situácii ako v minulosti . Faktom je, že model divokého kapitalizmu po prevrate v 90 rokoch XX. storočia na Slovensku , neposkytuje okrem úzkeho okruhu milionárov a zbohatlíkov  našej krajine hospodársky rast. Ten  nielen že prestal dávno fungovať  musí byť  nahradený. Sme presvedčení že sa to nedá bez zmeny spoločenského systému a ako aj zmeny obsahu vzdelávania a odbornej prípravy.

Preto sa musí zmeniť štýl práce vlády , parlamentu štátnej správy samosprávy , bez toho nebude nič fungovať. Nové voľby v kapitalistickom štátnom zriadení nepomôžu. Je tu cesta národných podnikov zo zmiešaným vlastníctvom. Čína zo zmiešaným vlastníctvom a štátnym regulovaním so zapojení vedy predbieha svet. Prečo sa nepoučiť. Len preto že máme vo vedení štátu prozápadných liberálnych byrokratov ? Východiskom je – Štátna regulácia dlhodobých cielených programov v priemysle a poľnohospodárstve.

Koniec koncov, sme taká malá krajina kde každý každého pozná , nemôžete sa  toho začarovaného kruhu dostať – z korupcie, podvodov a klamstva . Všetko však závisí od vedenia štátu a jednotlivých rezortov od ich kontroly a odvolateľnosti za neplnenie úloh. Od nás koho si zvolíme .

70 percent Slovenska  tvorí chudobná populácia, možno aj preto  sú ľudia takí neaktívni a neustále sa  objektívne  zaoberajú len  „ prežitím“ . Možno aj preto nemajú čas študovať, zlepšovať svoje zručnosti a je to žiaľ spojená nádoba navzájom previazaná .

Koho to vo vláde zaujíma prečo je na Slovensku taký stav ?      

Už dávno nastal čas zaoberať sa ekonomikou Slovenska programovo , aby boli zdroje na vzdelávanie , vedu a techniku  na  pozornosť zdravotnej starostlivosti. Prax je žiaľ taká každá politická garnitúra – vláda – vymyslí pred voľbami nesplniteľné a po ukončení vládnutia je štátna pokladňa chudobnejšia .

Je na čase to zmeniť.

Betuš Ľubomír

Zdroje :

[1] SOBOTOVÁ, L.; TKÁČOVÁ, J.: Progresívne technológie návody na cvičenia. Košice: TU, SjF – 2009. 186 s

Čo na to naši vojnoví štváči , čo chcú posielať zbrane do konfliktov?

16.03.2024

Že treba podporiť Ukrajinu pôžičkami na zbrane a muníciu ? Ukrajinskí vojnoví dobrodruhovia tiež utrpeli vážnu ranu od pápeža, ktorý v rozhovore pre švajčiarsku televíziu vyzval Kyjev, aby rokoval o mieri: „ Som presvedčený, že silnejší je ten, kto vidí situáciu, ten, kto myslí na ľudí a kto má odvahu vztýčiť bielu vlajku a rokovať. Dnes je možné [...]

Boj proti chudobe na Slovensku politické strany asi nezaujíma

12.03.2024

Chudoba je sociálny jav, ktorý zjednodušene znamená nedostatok životných prostriedkov u jednotlivca, resp. u skupiny obyvateľstva. Na Slovensku označujeme chudobou stav, keď sa človek dostáva pod hranicu životného minima. Bieda je vyhrotenejšia forma chudoby. Hovoríme o nej v súvislosti s hladom, telesným alebo duševným utrpením Jednoducho povedané, na rozdiel od životného [...]

Inflácia naďalej pokračuje a prináša tragické následky v myslení a konaní …včítane vojenských konfliktov

10.03.2024

„Myslím si, že vojenskí plánovači nás naozaj chcú zatiahnuť do veľkého vojnového konfliktu, nás v Európe nepredstaviteľné aj pre liberálnych hlupákov a malomeštiakov, do vojny, v záujme krvavého zisku “ . Opakujem nepredstaviteľné a predsa je to žiaľ realita Priniesť mier na bodákoch ? Fiala, Pavel v Čechách , Macron vo Francúzku , [...]

andrej danko

SNS očakáva stanovisko od Smeru k účasti na stretnutí v Prezidentskom paláci

18.05.2024 12:13

SNS nepodporuje okrúhly stôl za účasti lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča.

SR voľby24 prezident kandidáti debata 1. kolo BAX

Matovič v kontexte atentátu na premiéra vyzýva ministra Šutaja Eštoka na odstúpenie

18.05.2024 11:44

Šutaj Eštok by mal podľa Matoviča „vytiahnuť hlavu z piesku", prijať za to zodpovednosť a odstúpiť aj z úcty k samotnému Ficovi.

súd, fico, atentát, cintula, šts

Fica zasiahol viackrát: Atentátnik stojí pred súdom, prokurátor žiada väzbu

18.05.2024 10:00, aktualizované: 11:50

Súd sprevádzajú prísne opatrenia, zasadnutie je neverejné, novinári sa nedostanú ani do areálu. Situáciu sledujeme priamo v Pezinku.

lubomir1949

Len ďalšia Blog - Pravda stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 21
Celková čítanosť: 28782x
Priemerná čítanosť článkov: 1371x

Autor blogu

Kategórie